Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο θυρεοειδή όταν οι αιματολογικές εξετάσεις για Τ3 Τ4, TSH είναι φυσιολογικές ;

Οι αιματολογικές εξετάσεις των θυρεοειδικών ορμονών και της θυρεοτρόπου ορμόνης TSH μας δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργία του αδένα δηλαδή την ορμονική παραγωγή ,τη δεδομένη στιγμή που γίνονται. Όσο αφορά όμως τη μορφολογία του αδένα, δηλαδή την πιθανή ύπαρξη όζων, πρέπει να γίνει έλεγχος με υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και κλινική εξέταση από τον ενδοκρινολόγο, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα προβλήματος. Επίσης στις περιπτώσεις κληρονομικού ιστορικού νόσου θυρεοειδούς, καλό είναι να συμπληρώνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και με μέτρηση των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων.